VCMO

b2_1

b2_2

 

 

Udskriv

Referat af Ordinær generalforsamling

I VCMO Vallensbæk Cykelmotion

Onsdag den 11. marts 2009 kl.19.00
I Foreningslokalet, Vallensbæk Idrætscenter, Idræts alle’ 2, Vallensbæk.

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer (22) og gik derefter over til at gennemgå den udleverede dagsorden.

Dagsorden ifølge VCMO og VI 39’ love:

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
Bestyrelsen foreslog Hasse Persson som dirigent. Hasse takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved annonce i Glostrup Folkeblad.
Der blev ikke valgt stemmetællere på grund af de få fremmødte.

2. Bestyrelsens beretning

Generelt:    

Klubfest:
Tak for sidst, det er ikke længe siden vi var sammen til klubfesten, der rundet sæsonen 2008 af. Bestyrelsen valgte at rykke til festdatoen til januar pga. selskabslokalet var fuldt booket og vi ikke ønsket at holde det i december måned. 
Klubfestens ca. 44 festdeltagere, fik god mad og lidt til ganen, ja festen gik ganske godt, ikk?

 

Tøj / Sponsor - Tøj udvalget Bo, Benny og Allan H. har lavet et kanon arbejde, som kulminerede med leverancen at vores nye klubdragt fra Extreme.
Et af argumenterne for at valget faldt på Extreme, var at vi kunne tilbyde et udvidet tøj sortiment, bl.a. med knickers, skoovertræk og handsker.
Tøj udvalget har sandelig været dygtige til at få/skaffe sponsorer, der har været medvirkende til at gøre tøj-købet muligt for VCMO.
Bestyrelsen opfordrer Jer på det kraftigste til at støtte klubbens sponsorere, alt det I formår.

Heino Cykler                                         Schjølin Grafisk production
YX Energi                                              Dantryk
DanDigital                                              Delta Elektronik A/S
Mercoprint                                             ProPac
Uno X                                                      PaperNet
Malermester Allan Larsen
 

Spinning
Også i 2008-09 var vinter-spinning muligt i City 2, dog ikke med samme store tilslutning som året før. Dem der deltog, har haft et godt udbytte, og vi andre vil snart får det at mærke…. På landevejen.
Via hjemmesiden var det muligt at ’låne’ et ledigt sæde.

 

Løb
Flere medlemmer søger nye udfordringer syd på, bl.a. Coast to coast i Pyrenæerne og løb i Dolomitterne, frem for eks. Claude Criguielion i Belgien, hvor Kun Benny deltog.

Kassereren kørte Vättern Rundt og gennemførte for 25. gang - 9,5 time. Tillykke.
Traditionen tro havde VCMO et 10 mands hold til Roskilde Holdmatch, hvor 8 veltrænede VCMOére stillede til start. 2 ryttere blev hurtigt ’sat’ pga. maveonde og defekt. 
Holdet kørte utroligt homogent, efter de 90 km kom de i mål i tiden 2t 19m 41 (38,5 i snit). Holdet blev nr. 2 og slog bl.a. Ordrup CC´s licens hold med 2,5 min – flot!!!!.
Dong Energy vandt i tiden 2.14.52.
Desværre blev Det en anden hændelse som vi husker fra Roskilde, nemlig at Henrik Krøyer blev påkørt af en lastbil.
Henrik og Nikolaj fulgtes, og i et venstresving med meget dårlig oversigt, blev Henrik ramt af lastbilen, der kom med høj fart fra højre, uden at opdage Henrik og forsatte ’bare’ sin kørsel.
Heldigvis nået Nikolaj at dreje væk og slap med ”forskrækkelsen”, - Politiet fandt aldrig bilisten.
Henrik slog 7 krontapper af rygsøjlen og brækkede krave benet, men kunne være kommet meget værre til skade, hvis han havde kommet et mikro sekund tidligere ud i svinget.

Landsstævne
Efter Roskilde holdmatch, var holdet mentalt på toppen, til 90 km. Landstævne på Fyn. Det skulle hurtigt vise sig at holdets mentale overskud blev sat på svære prøver - man kørte forkert efter 3 km.
I et venstre sving styrtede Nicolaj, og kort efter måtte han opgive. Holdet havde formentlig allerede mistet 7-8 minutter, og nogen var klar til at stå af, men de forsatte. Andre udfordringer var elastik kørsel pga. manglende mod og rette sving teknik - trætte ben - smalle veje hvor man flere gange måtte standse for traktorer og biler. ”JA - undskyldninger er der jo nok af”, men
6 ryttere kom i mål, i tiden 2.35.19 til en samlet 9. Plads ud af de i alt 30 hold.
Team Olympia vandt i tiden 2.23.12. for de 93 km.
Der var faktisk 3 hold som fik registrede tider over 8 timer – Randers Cykelmotion blev sidst, i  holdtiden 8.53.25 (2 rytter i 2.48.41. og 4 rytter i 8.53.25)  

 Kerfi Cup
I Kerfi Cup det blev det tæt, meget tæt, ikke mindst pga. et store antal deltager fra de 8 medvirkende klubber.
Heino Cykler indvilgede igen i at sponsere med et pænt beløb til serien, og tak for det.
Der blev kørt 6 afdelinger i 4 klasser.
VCMO havde 29 ryttere fordelt i de 4 klasser og Jeg kan godt røbe at vi havde en fantastisk løbs serie, med 7 sejre, 5 anden pladser, 5 tredje pladser i de 6 afdelinger. 

Gruppe 1 mødte meget hård konkurrence, Gert Mann tog en enkelt 3. Plads i vores egen afdeling (Hvor mange af jer gav en hjælpende hånd – som I skal havde endnu en tak for, - bestyrelsen håber naturligvis I har lyst igen den 26. Maj i år)
Panton blev bedste VCMO i gruppe 1 på en flot 10 med 19 point.

Gruppe 2 var meget jævnbyrdig, men VCMO kørte alligevel med 3 første pladser, Først Johnny Rasnæs oppe i Holbæks ”bjerg terræn”, så fløj Falken i Taastrups afdeling og Claus René Larsen sikre sig første pladsen i det afsluttende løb i Haslev.
Bedste VCMO i gruppe 2 blev Johnny Rasnæs med en 4. Plads /41 point.

Gruppe 3 var modsat de 2 hurtigste grupper, ikke nær som jævnbyrdig, for der stod Haslev på det meste, men Allan Hansen kørte sig til en 3. Plads i Holbæks bjerge…..
Allan bliv også bedste VCMO på en 8. Plads og Jan Jensen bliver samlet nr. 10.

Gruppe 4 blev domineret Tølløse og VCMO. Den Duel vandt VCMO klart, med hele 4 første pladser, Jimmi 3 og Ole G. 1 sejr.
Det endte med at Jimmi Arrild stod øverst på skamlen, med hele 71 point, hvilke blev det højst opnået score i hele cuppen, Ole Gjetting en samlet 2. plads, Christian samlet nr. 4 og Formanden slutter samlet på en 8. plads.
I Hold konkurrencen tog HASLEV med 151 point sejren, VCMO en flot nr. 2. med 145 point foran Brøndby på tredje pladsen med 137 point. 

Klublokalet
Bestyrelsen har været i klublokalet og rydde op en lørdag formiddag, for det trængte der til.
Der blev holdt en klubaften i klublokalet, hvor temaet var vedligeholdelse af cyklen som Torben og Jørgen stod for. Det var et par hyggelige timer, hvor de 10 fremmødte fik nogen gode tip. 

Træning
Henrik Falk har fungeret som træner i sæsonen og har gjort det rigtig godt, med et godt fremmøde til træning. Det er klart bestyrelsens opfattelse at medlemmerne kan lide Henriks måde at køre træningen på - derfor har bestyrelsen også indgået en aftale med Henrik for den nye sæson.

Arrangementer 
Söderåsen - En god tradition er klubbens forårstur til Söderåsen, og 2008 var ingen undtagelse, med 20 medlemmer, der vanen tro en fantastisk tur, med en kombination af træning og social samvær. 

Mallorca - En lidt nyere tradition har indfundet sig, nemlig en cykel uge til dejlige Mallorca og 2008 var 22 af sted - i uge 17.
De havde en fabelagtig uge, med masser af cykelture for både pigerne og drengene, på de lokale knolde, efterfulgt af socialt samvær.
Der er igen i år planlagt Mallorca tur (foreløbig har 20 meldt sig)

Klubmesterskabet – Her stillede 18 ryttere til enkelstart ude i Gundsølille i august i 5 alders klasser.
Og igen oplevet klubben en fantastik familie opbakning, nogle havde bagt og andre havde kaffe med, hvilke jo gav en god stemning i start/mål området.
De 5 klasser
Klasse 1, Christian Pedersen en klar vinder - snit på 33,31 – Christian var eneste i kl. 1
J
Klasse 2, vandt Tonni Wittenborg - snit 40,48                            
Klasse 3, Vandt Niels Christian Tausgaard - snit 38,48
Klasse 4, vandt Claus René Larsen – 37,79 i snit                                          
Klasse 5, Vandt Per Hansen (Taastrup) - snit 32,06
SAMLET KLUBMESTER BLEV TONNI WITTENBORG – IGEN 

Bestyrelsens arbejde
Jeg vil som formand godt takke bestyrelsen for det rigtige gode samarbejde i det forgangene år, det er altid en fornøjelse at deltage i bestyrelsesmøderne.
En særlig tak til suppleanten Carsten, som har valgt ikke genopstille. Det kan være du på et senere tidspunkt vil være med igen.

Økonomi
Med tanke på den finansielle situation omkring os, forsøger vi med økonomisk forebyggelse frem for ’helbredelse’, altså passe på det vi har og spare op i tide.
Klubbens økonomiske situation er forsat god og sund, vores kassereren passer godt på de midler vi har. 
 

Formand
Søren Nielsen

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
Jens Ove spurgte til information omkring DCU-Motion, specielt på den forrige formand.
Bestyrelsen fortalte, at på grund af private forhold hadve ingen i bestyrelsen haft tid til at deltage i DCU-motions møder i 2008. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Per Hansen fortalte, at VCMo har 49 betalende medlemmer.
Derefter gennemgik han de enkelte poster i det realiserede regnskab sammenholdt med det oprindelige budget for 2008.
De væsentligste afvigelser skyldes forrykkelse af sidste års klubfest til 2009. 

4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse til 450 kroner pr. år.
Årsagen er, at bestyrelsen forventer et underskud på ca. 8000,- næste år.
Desuden forventer man, at det i fremtiden bliver væsentlig sværere at finde sponsorer i fremtiden.
Det blev vedtaget, at hæve kontingentet.

Kassereren gennemgik budget 2009, som blev enstemmigt vedtaget.
Der blev spurgt til evt. lagerbeholdning af tøj.
Jan fortalte, at man ved en tidligere generalforsamling havde vedtaget at afskrive alt tøj ved modtagelse. Derfor er lagerbeholdningen ikke med i regnskabet.
Allan fortalte, at den estimerede værdi er ca. 9000,- 

5. Indkomne forslag
1. René Florager foreslår at klasseinddelingen ved klubmesterskaberne ændres fra aldersindeling til styrkeindeling.
Det foreslås at inddelingen skal følge "sommercup" grupperne.
Hvis der er tilmeldte til KM, der er ikke er med i "sommercup" placerer bestyrelsen vedkommende i en gruppe.
Dette vil give en bedre styrkemæssig placering.

Dette forslag blev ivrigt diskuteret, og de fleste var positive. Andre så dog en del problemer i forslaget. Desuden er der nogle praktiske ting omkring hvordan det evt. kan realiseres.
Efter nogen tid, skar Dirigenten igennem, og foreslog, at bestyrelsen går i tænkeboks, og finder en god løsning. Dette accepterede bestyrelsen.

2.
Til generalforsamlingen ønsker VI 39 hovedbestyrelse at foreningerne drøfter følgende forslag:
§5  stk. 5 Ordinær general forsamling afholdes i første halvdel af april måned ændres til:
§ 5 stk. 5 Ordinær general forsamling afholdes i april måned.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Kontingent
Dette punkt udgik, da det er en del af punkt4

7. Valg af bestyrelse
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Formand Søren Nielsen (modtager genvalg) 2 år. Søren blev valgt.
Sekretær: Bo Christiansen (modtager genvalg) 2 år. Bo blev valgt.
Bestyrelsesmedlem: Benny Pedersen (modtager genvalg) 2 år. Benny blev valgt.
Suppleant: Opstilles blandt medlemmerne for 1 år. Leif blev valgt.
Revisor: Jan Jensen (modtager genvalg) 1 år. Jan blev genvalgt.

7. Valg af 5 delegerede + 2 suppleanter til VI 39’ hovedgeneralforsamling (for 1 år)
Bestyrelsen vælger selv sine delegerede på et efterfølgende bestyrelsesmøde. 

8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)
Allan fortalte, at det er blevet besluttet at bestille mere tøj. Både til aktuelle bestillinger,
Samt til lagerbeholdningen i størrelser der er udgået. Der bliver kun lagerført Trikot og Bukser.

Tidspunktet for vintertræning blev drøftet. Her var de fleste enige i, at holde fast i nuværende tider.

Det blev diskuteret om klubbladet Cykelmotion skal erstattes af et andet, evt. Cykelmagasinet. Alle er enige i, at Cykelmotion ikke er særlig godt, men årets bestilling er allerede afgivet.
Derfor besluttede vi at tage det op til efteråret, og til den tid beslutte en evt. ændring.

Per fortalte, at det er temmelig bekosteligt, at sende Cykelmotion med post til medlemmerne. Derfor arbejder bestyrelsen på at finde 2-3 opsamlingssteder, hvor medlemmerne kan hente bladet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede medlemmerne for en god og saglig debat.

Referent:
Allan Hansen
11.3.2009